A - Về Phủ Chúa

Tôi về Phủ Trịnh lạc cung tiên

Tổ phát linh cơ trời cất nên

Đất thiêng thờ tổ nên nghiệp chúa

Nay phúc cháu con khởi khắp miền

Cuộc đất lưỡng long về chầu nhật

Phát vương hiển hách bốn phương trời

Nay xem khí tụ trung hưng lại

Khi ai tường tỏ sẽ mừng vui

Long cường, thủy tú xưa quay lại

Từ đức Trịnh tộc hẳn bền lâu

Dương cơ thuần khiết muôn đinh vượng

Âm trạch trời cho đã từ lâu

Sơn thủy kết quanh sinh anh kiệt

Hộ sa đẹp đẽ chảy liền nhau

Nơi đây linh hiển ra quân tử

Muôn đời Việt quốc vững bền lâu

Chia xa Vương Phủ hẹn ngày mai

Con cháu về đây kết nối nhau

Non thiêng sông núi bền muôn thuở

Khí huyết rồng tiên mãi dẫn đầu

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: